Komunikat do alertu

Szanowna Pani/e,
Widoczny odpad jest ODPADEM BUDOWALNYM, który zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Gdyni nie jest odbierany w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obowiązek usunięcia tego typu odpadów spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.
Ponadto przypominamy, że do 500kg/rok tego typu odpadów, mieszkańcy Gdyni mogą pozbyć się bezpłatnie, zawożąc je do PSZOK Eko Dolina w Łężycach, lub za dodatkową opłatą zamówić odbiór w dowolnie wybranej firmie odbierającej odpady, posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej (http://kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/).
Dodatkowo informujemy, że odbiór odpadów ze zgłoszonej nieruchomości odbywa się na bieżąco i nie odnotowano żadnych braków odbioru.
W trakcie kontroli teren uprzątnięty.
rewirowi1_sm 22/10/2018 o 10:00

Alert #53302, Chylońska 51 - KLATKA nr 2, 81-068 Gdynia, Polska

Od miesiąca odpady zalegają przy klatce schodowej nr 2 - ul. Chylońska 51. Problem przy okazji wywieść, gdy śmieci z zsypu są wywożone?

dzikie wysypisko
Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie: Referat I - Straż Miejska w Gdyni
E-mail kontaktowy: rewirowi1-sm@gdynia.pl

NaprawmyTo.pl automatycznie wysyła powiadomienia o nowych alertach do instytucji i organizacji które mogą problem rozwiązać. Jeśli jednak chcesz napisać w swoim imieniu możesz skorzystać z listy powyżej.

status: Naprawiony!

poprzyj

Jeszcze nikt nie poparł tego alertu

Zgłoś naprawienie

Powiadomienia


Alert dodany anonimowo w dniu 03/08/2018 o 07:05
cloud Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.